menu
Word Lid
Aandacht voor minder mobiele mensen, ook op verkiezingsdag

Gemeenteraadslid Alex Pensaert vraagt aandacht voor minder mobiele mensen in en rond de stembureaus op 26 mei. 

Het stadsbestuur beloofde te doen wat mogelijk is. 

Hieronder kan u zijn tussenkomst lezen:


"Collega’s,

Steeds meer zien we dat minder mobiele mensen liever een doktersbriefje binnen brengen dan de verplaatsing naar het kiesbureau te maken. Ze zien ertegenop om lang aan te schuiven omdat dat in hun geval niet altijd gemakkelijk is. Ze denken misschien dat ze met hun rolstoel niet in het stemhokje raken omdat er letterlijk drempels liggen. Als fractie Vlaams Belang willen we hier enkele constructieve voorstellen doen om het voor deze kiezers makkelijker te maken.

Het zou zeer praktisch zijn als er vlak bij de ingang van elk stemlokaal enkele parkeerplaatsen voor minder mobielen zouden worden voorzien. Enige bewegwijzering naar deze plaatsen zou wel wenselijk zijn. In de onmiddellijke omgeving van de ingang een parkeerverbod voor andere auto’s moet beletten dat anderen van deze parkeerplaatsen onrechtmatig gebruik maken.

In elke locatie is er één stembureau uitgerust voor mensen in een rolstoel. Vaak is het echter zo dat wie hier niet zelf naar vraagt hier ook geen weet van heeft en maar aanschuift in het bureau dat op zijn kiesbrief staat. Hij of zij moet dan de hulp van een voorzitter of bijzitter inroepen wat niet altijd vanzelfsprekend is. Een kiezing is geheim en dat deel je niet graag met een vreemde. Enkele simpele pictogrammen en wegwijzers die de weg tonen, helpen al veel. Als dan ook alle voorzitters, bijzitters, personeel en waarom ook niet de getuigen van de partijen dit ook wat in het oog houden, zijn we direct een stap vooruit.

Tot slot pleiten we voor zoveel mogelijk info op voorhand. Via de lokale dienstencentra, het sociaal restaurant, het AC waar minder mobielen misschien info over een doktersbriefje komen vragen. Mensen informeren over de werking van de minder mobielencentrale bijvoorbeeld. Alles wat kan bijdragen is dan ook meegenomen.

Collega’s. U ziet het. Het zijn eenvoudige voorstellen waarvan we echter overtuigd zijn dat ze een wereld van verschil kunnen maken. We hopen enkel dat het stadsbestuur er oren naar heeft en ze ook ten uitvoer brengt."

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF