menu
Word Lid
Bevraging Vlaams Belang Dendermonde: “Stadsbestuur bleef op ieder domein ter plaatse trappelen”

De voorbije twee maanden hield de Dendermondse afdeling van het Vlaams Belang een grote bevraging bij de bevolking. Zowel via digitale weg als op papier kon men zich uitspreken over de belangrijke gemeentelijke thema’s. “En wat meteen opvalt, is de gelijkenis met de uitslagen van onze eerdere bevragingen”, zegt Kamerlid en fractievoorzitter in de gemeenteraad Barbara Pas. “Het toont enkel aan hoezeer het stadsbestuur op elk domein ter plaatse is blijven trappelen.”

“Net zoals in de aanloop van de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2012 en 2018, hebben we ook dit keer ons oor bij de Dendermondenaars te luisteren gelegd”, aldus Pas. “We danken hen voor de grote respons en zullen, net zoals de vorige keren, de erin naar boven gekomen verzuchtingen opnemen in ons verkiezingsprogramma. De democratische bevraging is en blijft een bijzonder nuttig werkingsinstrument.”

Het meest in het oog springend is de zorg over de veiligheid. 58,3 procent van de bevolking voelt zich niet veilig, een identiek resultaat als in 2018. De stationsbuurt, maar ook de Oude Vest (na zonsondergang), Vlotgras en Serbos worden daarbij met stip aangeduid als ronduit onveilige buurten. “De ruime aanwezigheid aldaar van zogenaamde ‘jongeren’ is daar uiteraard niet vreemd aan”, gaat Pas verder. “Zomaar eventjes 76 procent van de respondenten leeft met angst voor jeugdbendes, 56 procent wil een strengere aanpak van de drugsproblematiek in onze stad, en 60,4 procent zou liever meer blauw op straat zien. Iets waar onze partij al sinds jaar en dag voor ijvert.”

Onveiligheid heerst helaas ook in het stadsverkeer. Ook op dit vlak valt weinig verbetering te merken in vergelijking met zes jaar geleden. Zo vindt 68,5 procent van de Dendermondenaars de situatie ronduit onveilig voor de zwakke weggebruikers. “Met 82,6 procent pleit een opvallend aantal mensen voor een beter onderhoud van de voetpaden en de straten in de stad en de deelgemeenten. De voorbije legislatuur heeft op dit vlak geen enkele verbetering gebracht”, stelt voorzitter van Vlaams Belang Dendermonde Isabel Van Acoleyen. “En ook het vinden van parkeerplaatsen blijft een pijnpunt. Een kleine helft, 45 procent, heeft hier klachten over.”

Net als in 2012 en 2018 maakt de Dendermondenaar zich ook grote zorgen over de aanhoudende instroom van migranten. “Waar het vorige keer om 88 procent van de bevolking ging, is dat ondertussen al 92 procent geworden. En dat kan natuurlijk ook geen verwondering wekken, aangezien die instroom er enkel en alleen maar groter op is geworden”, vult Pas aan. “Een grote meerderheid van 80 procent vindt dat vreemdelingen zich te weinig integreren, en een even hoog percentage vindt dat het niet aan de ambtenaren van de stad of het OCMW is om een andere taal dan het Nederlands te gaan hanteren.”

Minder uitgesproken zijn de meningen over jeugdbeleid en seniorenbeleid, al toont een minderheid van 35 à 40 procent zich ook op dit vlak ontevreden over het stadsbestuur. “Maar het bestuur wordt in de bevraging pas echt op de korrel genomen wanneer het over haar eigen werking gaat”, merkt Pas tot slot op. “Een duidelijke meerderheid van de respondenten, 68 procent, vindt dat er te traag en te onduidelijk op klachten wordt gereageerd. En een nog grotere meerderheid, 80 procent, laakt het gebrek aan inspraak. Het zijn cijfers die voor zich spreken.”

Het feit dat de resultaten van de bevraging globaal bekeken een herhaling vormen van deze van 2018 kan Vlaams Belang Dendermonde enkel doen concluderen dat het stadsbestuur de voorbije legislatuur op geen enkel vlak een stap vooruit heeft kunnen zetten.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF