Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Leopold II - Laan wordt Leopoldlaan

Leopold II - Laan wordt Leopoldlaan
Lokaal @ Vlaams Belang

De Dendermondse gemeenteraad besliste deze maand om de Leopold II- Laan voortaan Leopoldlaan te noemen. De eigenlijk procedure tot deze naamswijziging wordt opgestart na 26 mei.

De naamswijziging kwam er op vraag van onze fractievoorzitter Barbara Pas.

Hieronder kan u haar tussenkomst in de gemeenteraad lezen die leidde tot de naamswijziging.

"Voorzitter, collega’s,

Recent kwam de vraag van de VN om excuses aan te bieden voor de kolonisatie van Congo. Het is vooral tijdens de periode van Congo Vrijstaat (1885-1908), toen Congo het persoonlijk bezit was van koning Leopold II, dat de ergste wandaden plaatsvonden. Dus het lijkt het ons dan ook gepast dat de straatnaam van de massamoordenaar Leopold II Dendermonde niet langer ontsiert.

Om aan te tonen dat zulke straatnaam weldegelijk als storend wordt ervaren citeer ik een stukje uit een column uit Knack (25/08/2017). Dit opiniestul ““Massamoordenaars als Leopold II plaats je niet op een voetstuk” is van de hand van Sadrine Ekofo, een juriste van Congolese afkomst.

Zij schrijft: “Als Belg van Congolese afkomst is het kwetsend om vandaag in België geconfronteerd te worden met standbeelden en straatnamen die naar koning Leopold II verwijzen”…

“Ongeacht onze afkomst, zouden we in België niet mogen tolereren dat we op straat geconfronteerd worden met een eerbetoon aan een koning die meer dan twintig jaar vanuit zijn paleis verantwoordelijk was voor een barbaars bewind in Congo.…

Meer dan 55 jaar nadat Congo onafhankelijk werd, zijn standbeelden of straatnamen die verwijzen naar koning Leopold II dan ook achterhaald. Meer zelfs, ze zijn een schande.

In een beschaafde samenleving - en dat willen we toch zijn? - plaats je massamoordenaars zoals Leopold II en Adolf Hitler niet op een voetstuk. Waarom aanvaarden we dat in België dan wel?” Einde citaat.

Collega’s, Mevrouw Ekofo heeft overschot van gelijk. Een straatnaam voor iemand die miljoenen doden op zijn geweten heeft, is niet te verantwoorden. Leopold II bekleedt de 4de plaats in de top van de grootste massamoordenaars ter wereld. In verhouding tot het aantal inwoners (2 dode Congolezen per inwoner van België toen) is hij zelfs de allergrootste.

Geen enkele straatnaam zou mogen genoemd zijn naar Osama Bin Laden, Stalin, Hitler, Mao of Leopold II.

Het hernoemen van de straatnaam geeft meteen de mogelijkheid aan het stadsbestuur om concreet werk te maken van hun nieuwe ambitie. Het is een opportuniteit om straatnaamsgewijs aan de gendergelijkstelling te willen voldoen. In de krant viel immers te lezen dat dit stadsbestuur wil meegaan in de oproep van Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire om onder het motto #meervrouwopstraat meer straatnamen naar vrouwen te noemen.

U hoeft daarvoor niet te wachten tot er ergens nieuwe straten in de stad worden aangelegd, men kan natuurlijk ook gewoon bestaande straten een andere naam geven;

U weet dat wij geen voorstander zijn van betuttelende vrouwen- of andere quota, maar als het is om van de smet Leopold II af te geraken dan doen we graag mee aan zulke genderflauwekul.

Als democraten in hart en nieren respecteren wij uiteraard de gangbare procedures terzake. De concrete voorstellen ter vervanging van de straatnaam moeten dan ook, zoals dat de gewoonte is, van het Forum Cultuur komen.

Er zijn mogelijkheden genoeg:

Het stadsbestuur kreeg reeds een suggestie. Zo konden wij via de krant het voorstel vernemen om een straat in Dendermonde naar de “zusters Van der Borcht” uit de zeventiende eeuw te noemen. Een zeer waardevolle suggestie.

Ook wij willen vrijblijvend een suggestie meegeven. Onze voorkeur gaat uit naar de “Zatte Rita-Laan”, Jacky Lafon is hier tenslotte geboren. Een extra voordeel daarvan is dat de stad geen 175.000 euro aan Marcel Van Tilt moet betalen voor een nationaal mediamomentje van de burgemeester. Jacky Lafon zal misschien wel gratis met de nodige persaandacht het lintje komen doorknippen.

Dat zijn slechts suggesties uiteraard. De essentie is dat de Leopold II-Laan hernoemd wordt. Twee legislaturen geleden heeft onze fractie dit al eens gevraagd (gemeenteraad van januari 2010), maar ondertussen is er een en ander veranderd. Het is niet alleen zeer actueel vandaag om op zulke manier komaf te willen maken met het verleden, dit stadsbestuur kent bovendien een andere samenstelling dan toen. N-Va zit mee in het stadsbestuur en kan voor kracht van verandering zorgen.

Zeer recent heeft burgemeester De Wever in Antwerpen het “Delwaidedok” hernoemd naar “Bevrijdingsdok”. Ik kan mij niet voorstellen dat N-VA het foute verleden van Delwaide minder erg vindt dan de gruwel van Leopold II in Congo. Ik reken er dan ook op dat zij consequent zijn en steun zullen verlenen aan ons voorstel, waarvan ik bij deze, voorzitter, de stemming vraag."