Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Uitgebreide fractie is er klaar voor

Uitgebreide fractie is er klaar voor
Lokaal @ Vlaams Belang
Gisterenavond legden vijf raadsleden van Vlaams Belang hun eed af op de installatievergadering van de Dendermondse gemeenteraad. Stefaan Van Gucht, Johan Daman, Ilse Annemans, Alex Pensaert en hun fractievoorzitter Barbara Pas zijn klaar om zich zes jaar in te zetten voor de Dendermondenaars.

De toespraak daarbij van Barbara Pas kan u hieronder lezen:


Beste collega's en aanwezigen,

Sta mij toe om van de gelegenheid gebruik te maken om u namens de Vlaams Belangfractie een gelukkig 2019 toe te wensen. Aan ieder van u wens ik een goede gezondheid toe. Het is snel gezegd, het klinkt cliché, maar het is wel het allerbelangrijkste. Al is het pas als er aan de gezondheid van uw naasten of uzelf iets scheelt dat je ten volle beseft hoe belangrijk het wel is...

Er is al veel gezegd geweest vandaag over de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Het is inderdaad een grondige herschikking, met maar liefst 14 nieuwe raadsleden. Collega Hofman is selectief geweest in het opnoemen van de winnaars van de verkiezingen, want hij heeft er niet bij gemeld dat het Vlaams Belang hier nu geen twee maar maar liefst vijf zetels bekleedt. Meneer de burgemeester, als u eens rondkijkt in de nieuw samengestelde raadszaal moet u vaststellen dat er maar drie vaste rotsen in de branding zijn, slechts drie mensen zitten op dezelfde stoel in deze raadszaal dan tijdens de vorige bestuursperiode: de algemeen directeur, de korpschef en ikzelf.

Er is vandaag al meteen kracht van verandering opgetreden. Men heeft al komaf gemaakt met de traditie om bij het houden van toespraken zoals deze de volgorde te respecteren van de grootte van de fracties. Het was immers de gewoonte dat de grootste fractie eerst en de kleinste fractie laatst aan bod kwam. Nu breekt men plots met deze traditie en hanteert men een alfabetische volgorde waardoor het Vlaams Belang nog steeds aan het einde aan bod komt...

Ik ga, net zoals collega Deygers, een citaat gebruiken van een 130-tal jaar geleden. Ernst Hohenemser, een Duits aformismeschrijver en Latijns vertaler stelde: "De oppositie moet ter goeder trouw zijn. Dit volgt uit de aard der dingen. Daarom mag een bestuur dat ter goeder trouw is, nooit de oppositie minachten." Ook Frans dichter Paul Valéry schreef in diezelfde periode : "De werkelijkheid is altijd in de oppositie."

Collega's, ik ben dan ook heel trots dat ik deze oppositiefractie van het Vlaams Belang mag leiden de komende zes jaar. We zijn allen strijdvaardig om er in te vliegen.

De kiezer heeft altijd gelijk. het omgekeerde beweren getuigt van arrogantie.

De kiezer had zes jaar geleden ook gelijk, toen hij nog dacht dat het op een andere manier kon en het Vlaams Belang herleid werd tot een kleine tweekoppige fractie. Wij hebben toen geen excuses gezocht noch frustraties geuit omdat de kiezer met bepaalde zaken al dan niet rekening zou moeten gehouden hebben. Geluiden die trouwens wel, applausloos welliswaar, te horen waren op de vorige gemeenteraad.

De kiezer heeft gelijk, dat is democratie. En de kiezer heeft ook vandaag gelijk. Die kiezer, de Dendermondenaar heeft zijn mening kunnen geven over het beleid van de voorbije zes jaar, over voorakkoorden en over partijprogramma's. Onze strijdpunten zijn gekend: veiligheid, mobiliteit, leefbaarheid en welzijn voor alle Dendermondenaren, uit alle deelgemeenten, jong en oud. Ook welzijn voor dieren. Dan weet u ook meteen waar we de komende zes jaren vanop deze banken zullen op inzetten.

De kiezer heeft geoordeeld dat een veel grotere Vlaams Belang-vertegenwoordiging nodig is en heeft ervoor gezorgd dat mijn fractie met vijf raadsleden de komende zes jaar in deze gemeenteraad de nodige oppositie zal voeren. Wij hebben dat vertrouwen gekregen en ik kan u alvast beloven - het is nu toch de tijd van de goede voornemens - dat wij daar enthousiast mee aan de slag zullen gaan. Collega Lien Verwaeren kan gerust zijn: WIJ zullen de druk leggen op het uitvoeren van de goede voornemens van deze bestuursploeg. 

Wij zullen oppositie voeren zoals het hoort:
- rechtlijnig, maar respectvol en in goede samenwerking met de administratie;
- kritisch, maar constructief en met eigen voorstellen en zonder de rancune die ik zojuist hoorde bij andere oppositiepartijen;
- door te luisteren naar de Dendermondenaren, de vinger aan de pols te houden niet alleen bij de Dendermondenaren die spreken, maar ook en vooral bij de velen die zwijgen;
- door te steunen wat goed is: wij doen immers niet mee aan ondemocratische cordons, maar beoordelen elk voorstel op de inhoud en niet op de indiener ervan;
Kortom, wij zullen oppositievoeren als een waakhond ter bescherming van de Dendermondse bevolking. Dus ja, indien het nodig is zetten wij onze tanden er in en mag u stevig weerwerk verwachten. Hoe vaak dat nodig zal zijn, dat hangt uiteraard van de bestuursploeg zelf af.

Hoe saaier de politiek hoe gelukkiger de gemeenschap beweert men. Ik weet niet of dat klopt, maar ik heb alvast de indruk dat men met de keuze van Dirk Abbeloos als voorzitter van de gemeenteraad het risico op saaie politiek tot een minimum heeft herleid. Ik ben alleszins benieuwd of hij zijn "bulshitt-meters" gaat meebrengen om de gemeenteraad in goede banen te leiden. Aangezien hij ondertussen een breed lint aan heeft dat doet denken aan dat van zijn oude studentenclub in Leuven denk ik dat het eerder een cantushamer zal zijn...

Collega's, ik heb de ondankbare taak gekregen om als laatste aan het woord te komen. De aanwezigen hebben al vele en lange toespraken gehoord en snakken ongetwijfeld al naar de receptie die straks volgt. Ik ga de regel hanteren die mijn stichter en ere-voorzitter Karel Dillen hanteerde. Zijn gulden regel voor de lengte van een toespraak was dat het moest zijn zoals de lengte van het kleed van een vrouw: lang genoeg om deftig te zijn, maar ook kort genoeg om interessant te blijven. Met deze regel in het achterhoofd rond ik af met de boodschap dat de fractie van het Vlaams Belang reikhalzend uitkijkt naar de volgende gemeenteraden.